Evapotranspiration Data

Station Name Station Index Data Availability Years. Missing Years  
Bari-Bramana 42056 1978 2006 28 96
Ludhiana 42099 1977 2005 27 97, 98
Hissar 42131 1976 2005 23 96 to 2002
Pantnagar 42148 1977 2004 26 98, 01
New Delhi 42180 1975 2003 26 95, 96, 02
Jodhpur 42339 1975 2003 27 99, 2000
Durgapura 42348 1990 2003 12 99, 2000
Rehmankhera 42368 1979 2003 23 2000, 02
Jorhat(Aau) 42421 2000 2001 2  
Tockalai 42423 1976 1998 22 95
Jhansi 42462 1978 2002 15 91, 92, 93, 95 to 01
Jhansi 42463 1991 2005 12 94, 2000, 01
Varanasi 42483 1978 2003 26  
Bikramganj 42485 1977 2003 22 97, 98, 99, 2000, 01
S.K.Nagar 42537 1990 2002 11 99, 2000
Banswara 42655 1978 2005 24 97, 98, 01, 02
Bhopal 42667 1990 2005 16  
Adhartal 42675 1976 2005 29 2003
Kanke 42700 1976 2003 25 97, 98, 2000
Rajkot 42737 1978 2003 25 2002
Anand 42743 1978 2003 25 2000
Kalyani 42811 2004 2004 1  
Canning 42812 1975 2005 27 96, 97, 99, 2000
Nagpur 42867 1991 1993 3  
Labhandi 42875 1977 2002 23 91, 92, 93
Shyamkuntha 42894 1980 2003 24  
Akola(Pkv) 42934 1973 2004 32  
Bhubaneshwar 42971 1978 2005 27 2002
Rahuri E Dry 43008 1977 2003 22 2000, 01, 02
Parbhani 43017 1979 2003 23 2000, 01
Pune 43063 2003 2006 4  
Anakapalle 43101 1974 2001 27 99
Solapur 43117 1976 2005 28 2000, 01
Pattancheru 43128 1987 2005 19  
Rajendranagar 43129 1978 1993 16  
Rajahmundry 43143 1978 2001 24  
Vishakhapatnam (A) 43149 1994 1996 3  
Dharwad (Ars) 43200 1978 2001 23 95
Bellary 43205 1974 2003 27 96, 98, 01
Nellore 43245 1975 2003 28 2000
Tirupati 43276 1990 2001 10 95, 99
Hebbal 43296 1976 2003 25 96, 97, 99
Coimbatore 43319 1973 2005 23 93 to 2002
Coimbatore/Pillamedu 43321 1993 2002 10  
Annamalainagar 43330 1976 1999 23 97
Aduthurai 43331 1994 2005 12  
Pattambi 43332 1978 2001 24  
Kovilpatti 43358 1976 2004 28 2002