Soil Moisture Data

Station Name Station Index Data Availability Years Missing Years
Babanpur 42047 1996 2000 5  
Bari-Bramana 42056 1994 2006 13 95
Sirsa 42128 1996 1996 1  
Hissar 42131 1996 2005 4 99 to 04
Karnal 42134 1998 2006 9  
Bikaner 42164 1999 2003 4 2000
Bikaner P.B.O 42165 2005 2006 2  
Churu 42170 1996 1996 1  
New Delhi 42180 1996 2003 7 2002
Agra 42261 1991 2006 16  
Agra 42269 1997 1998 2  
Jaisalmer 42328 1996 1996 1  
Jodhpur 42339 1996 2003 6 99, 2000
Durgapura 42348 1993 2003 9 99, 2000
Rehmankhera 42368 1996 2001 5 98
Lucknow 42369 2003 2003 1  
Basti 42376 1991 2006 16  
Jorhat(Aau) 42421 2000 2001 2  
Tockalai 42423 1997 1997 1  
Sabour 42499 1991 2006 15 97
S.K.Nagar 42537 1996 2002 6 2000
Udaipur(Rca) 42543 1993 2006 14  
Bhopal 42667 1991 2005 14 2001
Sagar 42671 1991 2006 14 95, 96
Adhartal 42675 1997 2005 9  
Kanke 42700 1998 2003 6  
Rajkot 42737 1996 2003 8  
Anand 42743 1996 2003 7 2000
Kalyani 42811 1993 2006 14  
Canning 42812 1997 1997 1  
Nagpur 42866 1997 2006 10  
Niphad 42923 1991 2006 11 97, 01, 02, 03, 04
Bhubaneshwar 42971 1994 2005 11 95
Rahuri E Dry 43008 1996 2003 7 2001
Pune 43063 1996 2006 9 98, 99
Anakapalle 43101 1996 2001 5  
Solapur 43117 1996 2005 9 2001
Pattancheru 43128 1996 2005 10  
Dharwad (Ars) 43200 1996 2001 6  
Bellary 43205 1996 2003 8  
Tirupati 43276 1991 2001 10 97
Vittal 43284 1991 2006 16  
Hebbal 43296 1996 2003 6 97, 99
Coimbatore/Pillamedu 43321 1997 2005 8 98
Vellanikara 43334 1991 2006 10 93, 94, 95, 96, 2000, 01
Vedasandur 43340 1992 2006 14 95
Kovilpatti 43358 1996 2004 7 01, 02
Vellayani 43371  1993 2001 4 95, 96, 97, 98, 99