Aviation Station Data Availability


S.No. Name of Station Period of Availability
1 AMRITSAR 1997 - 2002
2 PANTNAGAR 1998 - 2002
3 DELHI (PALAM) 1997 - 2002
4. DELHI (SAFDARJUNG) 1998 - 2002
5. JAIPUR 1998 - 2002
6. LUCKNOW 1998 - 2002
7. GUWAHATI 1998 - 2002
8.. VARANASI 1998 - 2002
9. PATNA 1997
10. IMPHAL 2001 - 2002
11. AHMEDABAD 1998 - 2002
12. INDORE 1998
13. KOLKATA (DUMDUM)

1998 -2002

14. NAGPUR 1998
15. BHUBANESHWAR 1997 - 2002
16. MUMBAI (SANTACRUZ) 1998 - 2002
17. BEGUMPET (HYDERABAD) 1998 - 2005
18. BELGAUM(SAMRE) 1997 - 2003
19. CHENNAI (MINAMBAKKAM) 1997 - 2005
20.. MANGALORE (BAJPE) 1997 - 2002
21. BANGALORE 1997 - 2002
22. COIMBATORE(PILLAMEDU) 2004 - 2005
23. TIRUCHIRAPPALLI 1997 - 2002
24. MADURAI 2004 - 2005
25. THRUVANANTHAPURAM 1997 - 2002