हवामान संशोधन आणि सेवा, पुणे   |
भारतीय हवामानशास्त्र विभाग   |
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  |
भारत सरकार  |
  CLIMATE RESEARCH & SERVICES, PUNE
  India Meteorological Department
  Ministry of Earth Sciences
  Government of India

आरटीआय अधिकारी

प्रमुख, हवामान संशोधन आणि सेवा, चे कार्यालय

अनुक्रमांक नाव पदनाम दूरध्वनी. क्र. (कार्यालय) ई - मेल आयडी
1. श्री के. एस. होसाळीकर शास्त्रज्ञ 'जी', प्रथम अपीलीय अधिकारी 020-25535877 ks_hosalikar@yahoo.co.in
2. डॉ. मेधा खोले, शास्त्रज्ञ 'एफ', केंद्रीय जन माहिती अधिकारी (CPIO) 020-25535886 mv.khole@imd.gov.in

इतर सेवा


मोबाइल ऍप्स
 • मौसम :  |  | 
 • मेघदूत एग्रो :  |  | 
 • उमंग :  | 
 • दामिनी लाइटनिंग :  | 
 • हवामान व्हिडिओ :


आज का हिंदी शब्द
Crossing angle - अनुप्रस्थ कोण

संपर्क साधा
संपर्क साधा

प्रमुख, हवामान संशोधन आणि सेवा,
भारतीय हवामानशास्त्र विभाग,
शिवाजीनगर, पुणे-411 005
टेलीफोन: 020-25535877
फैक्स: 091-020- 25535435

@ClimateImd @Hosalikar_KS
@ClimateImd @Hosalikar_KS

भेटकर्ता
भेटकर्ता
01, जानेवारी, 2023 पासून
 • 2
 • 9
 • 5
 • 6
 • 3
 • 4

© कॉपीराइट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नवी दिल्ली, भारत | अस्वीकरण आयटी सेल, हवामान संशोधन आणि सेवा पुणे द्वारे रचना, विस्तार आणि देखभाल